Privacyverklaring ROOS Beauty Massage & Pedicure

Privacy vinden wij heel belangrijk, vandaar dat wij helder zijn in de gegevens die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en bewaren. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de nieuwe Europese privacywetgeving AVG.

Contactgegevens:

ROOS Beauty Massage & Pedicure
Beetslaan 67
4707 JP Roosendaal
0165-853909
https://www.roo-s.com
info@roo-s.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De persoonsgegevens welke wij verzamelen zijn de gegevens welke jij ons verstrekt. We verzamelen gegevens die jij ons vrijwillig verstrekt, (uitvoeren overeenkomst) zoals je naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en wat er nodig is om de behandeling uit te kunnen en mogen voeren. De gegevens worden tevens gebruikt om vorderingen van de behandelingen vast te leggen. Jouw gegevens worden gevraagd bij het intake gesprek of als je contact met ons opneemt via de telefoon, mail, Social media, website of het contactformulier. Op onze website maken we geen gebruik van cookies dus verzamelen we op die manier geen gegevens van jou.

Delen van jouw persoonsgegevens met derden:

Jouw persoonsgegevens zullen wij nooit aan derden doorgeven of verkopen. Met uitzondering het doorgeven van gegevens welke noodzakelijk zijn voor het doorverwijzen / behandelen bij een andere discipline, denk hierbij aan de huisarts, podoloog, podotherapeut, maar dan ook alleen met jouw goedkeuring. Hiervoor zullen wij dan een verwerkersovereenkomst sluiten met de verwerker. Het delen met derden zullen wij alleen doen om te moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren:

De gegevens worden digitaal opgeslagen en zijn niet inzichtelijk voor derden. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij het niet behandelen worden jouw persoonsgegevens na 2 jaar verwijderd. Alleen wat nodig is voor de belasting zal 7 jaar bewaard blijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Voor inzage, aanpassing of het verwijderen van je gegevens kun je contact opnemen met Rosanne van Welzenes Bloemheuvel, functionaris gegevensbescherming van ROOS Beauty Massage & Pedicure, via info@roo-s.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Hiervoor maken wij gebruik van een virusscanner & wachtwoordbescherming.